świetlica

Świetliczaki na tropie zagadek

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Świetliczaki – Na tropie… Zagadek”.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów uczestniczących w zajęciach na świetlicy szkolnej i potrwa do maja 2022 r.

Celami projektu są:
• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce

Comments are closed.