Nasza szkolna gazetka

Szanowni Państwo

Przesyłam link do gazetki szkolnej Żaczek, która po kilku latach wznowiła działalność, ale trochę w innej formie. Zachęcam do oglądnięcia pierwszego numeru gazetki.

Dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu – Julce Rusak, Irminie Jaranowskiej, Hani Łyp, Konradowi Szczepce, Madzi Pawlik, Zosi Jucha, Natalii Pliszce, Karolinie Pałce, Paulinie Sztremer i Uli Krawczyk oraz cenzorom, redaktorom technicznym i korektorom tekstu – Paniom – Krystynie Kmiotek, Wiolecie Greszcie-Kudybie i Panu Piotrowi Drabowi.
Z niecierpliwością oczekujemy na następny numer.

Halina Kodura