Przydatne dokumenty.

Projekt „Sport ponad granicami - W zdrowym świecie, zdrowy duch"

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Sport ponad granicami-W zdrowym świecie, zdrowy duch”. To innowacyjne przedsięwzięcie otrzymało pełne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 62 847,39 zł.

Cel projektu

Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie pasji sportowych wśród uczniów, ale także poszerzanie ich horyzontów poprzez intensyfikacje aktywności fizycznych oraz wprowadzanie elementu zdrowej rywalizacji.
Celem jest rozwijanie kluczowych umiejętności, w tym językowych oraz promowanie świadomości dotyczącej korzyści płynącej ze zdrowego żywienia.

Mobilizacja uczniów

Dodatkowo projekt zakłada mobilizację uczniów do aktywnej nauki oraz kierowanie ich uwagi na wykorzystywanie Internetu jako istotnego źródła informacji. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się dostępnymi zasobami w erze cyfrowej.

Zasada równości

Projekt opiera się na zasadach równości szans, czyli wsparciu włączania. Realizacja działań obejmuje okres 18 miesięcy od 01.12.2023 do 31 maja 2025 roku. Grupą docelową są uczniowie klas 6 i 7, którzy jako już siódmo i ósmoklasiści na jesień w roku szkolnym 2024/2025, wezmą udział w mobilności zagranicznej we współpracy ze szkołą w Hiszpanii.

FRSE_logo
programy-regionalne2-768x566

Umowa Patronacka między Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołątaja w Krakowie - Wydziałem Technologii a Szkołą Podstawową w Bolechowicach

Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo – dydaktycznej nad szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.
Już drugi rok z rzędu klasy ósme uczestniczyły w warsztatach biologiczno – chemicznych na Wydziale Technologii UR. Obejmowały one warsztaty biologiczno-chemiczne zorganizowane -w ramach umowy przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Tym razem  celem  warsztatów było upowszechnienie wiedzy na temat zjawisk chemicznych i biologicznych występujących w naszym otoczeniu. Ćwiczenia cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów.

https://um.urk.edu.pl/rekrutacja.html