Poznaj Polskę

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele po raz kolejny mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Tym razem celem podróży klas III, V, VI i VII stały się Wrocław i Wieliczka.


Wrocław to miasto, które ze względu na swoje położenie, liczne mosty i architekturę zostało nazwane Wenecją Północy. W tym niezwykłym miejscu, będącym stolicą Dolnego Śląska, uczniowie naszej szkoły zwiedzali:
• ZOO wraz z Afrykarium
• Historyczne centrum miasta
• Halę Stulecia
• Hydropolis -Centrum Wiedzy o wodzie
• Panoramę Racławicką
• Muzeum Miejskie na Ostrowie Tumskim
• Centrum Starą Zajezdnię
• Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego.

poznajPolske

Kopalnia Soli w Wieliczce stała się celem podróży klas trzecich. Ta niezwykłe miejsce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w 1978 roku.
Uczniowie mogli podziwiać:
-solankowe jeziora
-przepiękne podziemne komory, w tym niepowtarzalną Kaplicę św. Kingi
-narzędzia i maszyny górnicze

Zapoznali się również z legendami, mówiącymi o początkach kopalni soli oraz metodami wydobycia i transportu soli, jakie niegdyś stosowano.Tę niezwykłą wiedzę zdobyli, zwiedzając położoną 125 metrów pod ziemią Muzeum Żup Krakowskich.