graduation-g2e36b8a6e_1280

Umowa Patronacka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z naszą szkołą

8 marca br. Uniwersytet Rolniczy podpisał umowę patronacką ze Szkołą Podstawową im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach.

Patronat ma m.in. na celu sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne, uwzględniające przekazywanie informacji na temat organizowanych dni otwartych, sympozjów, inicjatyw edukacyjnych itp., a także prowadzenie wykładów, warsztatów na terenie Szkoły lub Uczelni.

Dodatkowo porozumienie zakłada uczestnictwo Szkoły w konkursach organizowanych przez Uczelnię, czy zwiedzanie Uczelni.

Możliwość komentowania została wyłączona.