rodzina

Wychowanie do życia w rodzinie.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie – informacja dla rodziców

Dlaczego zajęcia WDŻ są ważne?

Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, jednak każdy rodzic życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości. Bezpiecznie – to znaczy: – bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, Internetu i gier komputerowych, – by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki, – by potrafiło nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni. Te właśnie zagadnienia są uwzględnione w programie zajęć WDŻ. Państwa dzieci niebawem wejdą w ważny okres życiowy nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (może już nastąpiła?) tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka − jego buntowniczość, czasem niepokoje, pytania, typu „Czy ze mną jest wszystko w porządku?”

I tu jest zadanie dla dorosłych – głównie rodziców, ale także i szkoły: powinniśmy przygotować nasze nastolatki (już w wieku 11−12 lat) do nadchodzących zmian związanych z dojrzewaniem. Wszystkie te informacje będą przekazywane w kontekście rodziny obecnej i tej, którą kiedyś założy Państwa dziecko. Ważne jest, aby Państwo również rozmawiali ze swoimi dziećmi na te tematy i poruszali zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania.

Dlaczego lekcje wychowania do życia w rodzinie znalazły swoje miejsce w nauczaniu szkolnym? Szkoła przejmuje rolę wspomagającą rodziców w dziele wychowania, a problematyka związana z dojrzewaniem płciowym i seksualnością człowieka nierzadko sprawia rodzicom trudności. Dyrektor każdej szkoły jest zobligowany do wdrożenia zajęć prorodzinnych, ponieważ art. 4 ust. Ustawy o planowaniu rodziny deleguje Ministra Edukacji do wprowadzenia problematyki dotyczącej seksualności człowieka.

Ważne są założenia, które Ministerstwo Edukacji Narodowej sformułowało wówczas, gdy przedmiot ten wchodził do polskich szkół. W rozporządzeniu MEN z 12 sierpnia 1999 roku podkreśla się, że przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego. Nasz przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

Jesteście Państwo zapewne zainteresowani, w jakim wymiarze godzin będzie ten przedmiot realizowany. Przedmiot WDŻ jest o tyle specyficzny, że część zajęć odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo lubią takie właśnie lekcje, ponieważ czują się wówczas swobodniejsi i mogą pytać o różne sprawy, o które nie zapytaliby w grupie koedukacyjnej. Szkoła szanuje więc prawo każdego człowieka do intymności, a taka organizacja zajęć umożliwia jego realizację. W każdej klasie jest 9 lekcji wspólnych, a 5 lekcji w grupach jednopłciowych. Praktycznie w ciągu roku szkolnego zajęcia WDŻ są realizowane w ciągu jednego semestru.

Trzeba jeszcze kilka słów poświęcić zasadom wychowania rodzinnego. Polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Jeżeli rodzice nie mieliby zaufania do szkoły, do nauczyciela WDŻ i do programu realizowanego na tych lekcjach, to mają prawo nieposyłania dziecka na zajęcia. Należy wówczas złożyć u dyrektora szkoły pisemną rezygnację. Mam jednak nadzieję, że zauważycie Państwo wagę naszych zajęć, ich rolę wychowawczą i wspierającą Was − rodziców. Edukacja prorodzinna w szkole nie budzi społecznego sprzeciwu, ponieważ towarzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu i prowadzi je ku dojrzałemu człowieczeństwu.

Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie problem budowania właściwych relacji. I wreszcie zagadnienie trudne, ale potrzebne, tj. budzenie u Waszych dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości, czy w Internecie. Nie chodzi o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone zaufanie i czujność w sprawach najintymniejszych. O tym także będzie mowa na lekcjach WDŻ.

Nasze zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców. Zajęcia WDŻ to nie jest hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miałaby demoralizować uczniów. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. To zrozumiałe, że możecie Państwo mieć obawy i wątpliwości, ponieważ w wielu krajach zachodnich, np. w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, rodzice nie mają wpływu na kształt zajęć. W tych krajach sugestie rodziców,

a nawet ich protesty nie są brane pod uwagę, wręcz ignorowane, chociaż szkolne programy bywają wręcz szokujące, czasami demoralizujące. W Polsce – dopóki istnieją prorodzinne programy

i podręczniki – nie powinniście się Państwo obawiać

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że naszym zadaniem jest pomóc Państwu, by Wasze dzieci mogły bezpiecznie przejść przez niełatwy okres młodości. Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w telewizji, Internecie, reklamach, a nawet czasopismach młodzieżowych. Nie możemy odgrodzić dziecka od tego, co niesie współczesność, trzeba więc nauczyć je rozwagi, mądrości, aby samo umiało w życiu wybierać, co ważne i wartościowe, by umiało kochać, a w przyszłości spełniło się w szczęśliwej rodzinie. Pracujemy w oparciu o program „ Wędrując ku dorosłości” Teresy Król, wydawnictwo Rubikon.    

      Jeżeli jednak mimo wszystko zdecydują się Państwo na rezygnację z uczestnictwa Waszego dziecka w tych zajęciach, to bardzo prosimy o przesłanie na Librusa stosownego oświadczenia do Pani Siekierskiej, do 15 września.

                                                       Nauczyciele przedmiotu:

                                                                                      Bożena Siekierska               Maria Półtorak


                                                                                                                           

Tematyka zajęć WDŻ

Możliwość komentowania została wyłączona.