Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

Jeśli uczeń zgubił legitymację szkolną lub uległa zniszczeniu,rodzic w imieniu ucznia składa podanie do Dyrektora Szkoły o wydanie takiego duplikatu.W podaniu należy podać powód  wydania nowej legitymacji.Do podania należy dołączyć dowód  uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.Taką opłatę  w wysokości- 9.00 zł należy wpłacić w Kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie

lub na konto SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH KBS O/ZABIERZÓW: 61 8591 0007 0030 0154 8217 0009