Zakończenie rekrutacji

W związku z zakończeniem rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych prosimy o zapoznanie się z listami znajdującymi się na drzwiach wejściowych naszej szkoły.