Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

Gmina Zabierzów realizuje projekt – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształceni na model zdalnego nauczania.  

W ramach tego  grantu Szkoła Podstawowa w Bolechowicach zakupiła 6 laptopów i jeden monitor interaktywny.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://zabierzow.org.pl/malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-ii-realizacja-wsparcia-szkol-i-placowek-oswiatowyc.html