„Sport ponad granicami – W zdrowym świecie, zdrowy duch”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Sport ponad granicami-W zdrowym świecie, zdrowy duch”. To innowacyjne przedsięwzięcie otrzymało pełne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 62 847,39 zł.
Nasz projekt ma na celu nie tylko rozwijanie pasji sportowych wśród uczniów, ale także poszerzanie ich horyzontów poprzez intensyfikacje aktywności fizycznych oraz wprowadzanie elementu zdrowej rywalizacji. Celem jest również rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów w tym umiejętności językowych. Kolejnym aspektem naszego projektu jest promowanie świadomości dotyczącej korzyści płynącej ze zdrowego żywienia. Dodatkowo projekt zakłada mobilizację uczniów do aktywnej nauki oraz kierowanie ich uwagi na wykorzystywanie Internetu jako istotnego źródła informacji. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również kształtowanie umiejętności efektywnego posługiwania się dostępnymi zasobami w erze cyfrowej. Projekt opiera się na zasadach równości szans, czyli wsparciu włączania.
Realizacja działań obejmuje okres 18 miesięcy od 01.12.2023 do 31 maja 2025 roku. Grupą docelową są uczniowie klas 6 i 7, którzy jako już siódmo i ósmoklasiści na jesień w roku szkolnym 2024/2025, wezmą udział w mobilności zagranicznej we współpracy ze szkołą w Hiszpanii.