Terminarz

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

W bieżącym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 • 22.12.2023
 • 27,28,29.12.2023
 • 02.05.2024
 • 13,14,15,16,17.05.2024  r. egzamin ósmoklasisty
 • 30.05.2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 informujemy:

 • rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024  4 września 2023 r.
 • zimowa przerwa świąteczna w szkołach 23 grudnia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 r.
 • ferie zimowe dla województwa małopolskiego od 12 do 25 lutego 2024 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 28 marca  do 2 kwietnia 2024 r.
 • egzamin ósmoklasisty od 14 do 16 maja 2024
 • ferie letnie w szkołach 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Nowy rok szkolny w Gminie rozpocznie: w żłobkach 97 dzieci, w przedszkolach 1270 dzieci, w szkołach podstawowych jest 2359 uczniów, to jest o 141 uczniów ogółem mniej z uwagi na likwidację gimnazjum z dniem 31.08.2019 r., jednak w szkołach podstawowych w klasach I – VIII jest wzrost uczniów o 82.

W Gminie funkcjonują 3 żłobki niepubliczne, 2 przedszkola samorządowe,
10 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 8 szkół podstawowych samorządowych, 4 szkoły podstawowe prowadzone przez inne podmioty i 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej samorządowej są oddziały przedszkolne.

Przedszkola w Gminie Zabierzów pełnią w każdym roku dyżury w okresie ferii letnich. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest publikowany w terminie późniejszym.

 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je z biblioteki szkolnej na bieżący rok szkolny.

 

We wszystkich szkołach można wykupić obiady dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów oraz dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) organizuje GZEAS.

Uczniowie szkół podstawowych korzystają z bezpłatnej komunikacji MPK na podstawie legitymacji szkolnej.

 

Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w GZEAS w Zabierzowie. Wnioski należy złożyć do 15 września.

 

Wnioski o stypendium motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać corocznie do 31 lipca, dla studentów do 31 października w GZEAS.

 

Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

 

Informacje dodatkowe oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl i w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie ul. Kolejowa 15 (wejście od strony ul. Sportowej).

Kalendarz imprez szkolnych i uroczystości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 01.09.2020 r. 
 • Dzień Edukacji Narodowej  Ślubowanie klas I – 14.10.2020 r. 
 • Dzień Papieski –  11.10.2020 r. 
 • Święto Patrona Szkoły – 19.10.2020 r. 
 • Święto Odzyskania Niepodległości  – 10.11.2020 r. 
 • Andrzejki – 11.2020 r. 
 • Mikołaj kl.0-VIII -12.2020r. 
 • Wigilie klasowe – 12.2020r. 
 • Ferie świąteczne –  23.12.2020-03.01.2021 r. 
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –  10.01.2021 r. 
 • Ferie zimowe –  04.01.-17.01.2021 r. 
 • Zabawa choinkowa dla maluchów – 01. 2021 r. 
 • Ferie świąteczne – 01.04-06.04.2021 r. 
 • Święto Konstytucji 3-go Maja – 30.04.2021 r. 
 • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 kl.0-III – 25.06.2021 r. 
 • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 kl.IV-VIII – 25.06.2021 r.