O przedszkolu

Oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bolechowicach przystosowany jest do przyjęcia dzieci 6-cio
(oraz dzieci 5-cio letnich, jeśli miejsca nie zostaną wykorzystane przez dzieci sześcioletnie).
Dysponujemy 2 salami wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, zabawki i nowoczesny sprzęt multimedialny.
Szkoła dysponuje również ogrodzonym placem zabaw. Kadra pedagogiczna to zespół wykwalifikowanych
i komunikatywnych nauczycieli.

  • Dzieci mogą korzystać z wyżywienia (catering).
  • W stały plan zajęć wplecione są uroczystości i imprezy szkolne.
  • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  • Biorą udział w wycieczkach o charakterze integracyjnym lub edukacyjnym.
  • W ramach harmonogramu zajęć dydaktycznych realizowana jest nauka języka angielskiego.
  • Na wniosek rodziców jest prowadzona również nauka religii.
  • Dzieci w oddziale przedszkolnym objęte są opieką pedagoga szkolnego i logopedy.

Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.