Ramowy plan dnia

Dzień Malucha..

 • 7.00 – 8.00 Gry stolikowe. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
 • 8.00 – 9.00 Gimnastyka poranna. Zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe i rytmiczne. Wprowadzenie do tematu zajęć. Rozmowy kierowane.
 • 9.00 – 9.30 Śniadanie
 • 9.30 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne zgodne z tematem zajęć.
 • 10.30 – 11.00 Zabawy dowolne w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
 • 11.00 – 12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe w Sali.
 • 12.00 – 12.30 Obiad
 • 12.30 – 13.00 Zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające małą motorykę.
 • 13.00 – 14.00 Wspólne czytanie książek. Zabawy integracyjno-ruchowe. Wyjście na plac zabaw lub na boisko szkolne.
 • 14.00 – 14.30 Podwieczorek
 • 14.30 – 17.00 Zajęcia plastyczne. Zabawy muzyczno-ruchowe. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe.