Rekrutacja

Wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 28 lutego 2022 roku.

W Gminie Zabierzów od 28 lutego do 18 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W procesie rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie jak w poprzednich latach, z wykorzystaniem systemu elektronicznego VULCAN  (https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow).

Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za pośrednictwem systemu, do którego link jest zamieszczony na stronach GZEAS, szkół i przedszkoli.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 28 lutego 2022 roku. Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w wybranej szkole.

Pliki do pobrania:

  1. Zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli 2022/2023
  2. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2022/2023
  3. Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Dodaj tu swój tekst nagłówka