Świetlica

Informacje o świetlicy

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży. W naszej szkole świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od godziny 7:00 – 17:00.

Proponowane w świetlicy zajęcia:

 • opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach,
 • pomoc wychowawcy ( także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
 • kontrola zadania domowego przez wychowawcę świetlicy szkolnej,
 • możliwość organizacji samopomocy koleżeńskiej (tzw. klasowe „douczanie” na terenie świetlicy),
 • zajęcia plastyczne, artystyczne w ramach świetlicowego kółka plastycznego,
 • wychowawca co pewien czas prowadzi zajęcia plastyczne w klasach I – III (po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą danej klasy),
 • zajęcia czytelnicze,
 • gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
 • realizacja scenariuszy zajęć świetlicowych i wychowawczych dostosowanych do bieżącej tematyki ( kalendarza, aktualnych wydarzeń, oczekiwań i potrzeb uczniów),
 • zajęcia z użyciem mediów – np. audycje telewizyjne, programy edukacyjne, gry edukacyjne,
 • zajęcia na wolnym powietrzu – gry i zabawy na placu zabawi boisku szkolnym.

Świetliczaki na tropie zagadek

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Świetliczaki – Na tropie… Zagadek”.
Projekt przeznaczony jest dla uczniów uczestniczących w zajęciach na świetlicy szkolnej i potrwa do maja 2022 r.

Celami projektu są:
• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce