Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej przy wsparciu doradczym ze strony doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców i zapraszanych specjalistów.

W ramach podejmowanych działań uczniowie mają szansę poznać: zasady kwalifikacji na kolejne etapy edukacyjne, swoje preferencje zawodowe, cechy charakteru, umiejętności, zainteresowania, wartości, dowiedzieć się w jaki sposób i gdzie poszerzać swoje kwalifikacje, poznać zawody i zasady rządzące rynkiem pracy.

Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i rozpoczęcia samodzielnego wejścia na rynek pracy odbywa się poprzez:

 • poradnictwo indywidualne skierowane do uczniów i rodziców,
 • diagnozowanie preferencji zawodowych zestandaryzowanymi testami,
 • poradnictwo grupowe w postaci warsztatów, szkoleń oraz spotkań i wycieczek zawodoznawczych.

WSDZ w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach na rok szkolny 2023/2024

Charakterystyka szkół ponadgimnazjalnych – pobierz

Konsultacje indywidualne odbywają się
w gabinecie pedagoga szkolnego (parter, s. 15)
w ustalonych wcześniej terminach.

Kontakt z doradcą zawodowym:

 • dziennik elektroniczny – p. Anna Zarychta-Budzik
 • telefonicznie: 12 285 11 84

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7.30–8.00
 • środa: 7.30–8.00

Przydatne linki

Informacje dla rodziców

Rozmawiając z dzieckiem na temat wyboru szkoły, pamiętaj o tym, by dziecko:

 • miało świadomość, że decyzja musi zostać podjęta;
 • miało świadomość, że ostatecznie musi być podjęta przez samego zainteresowanego;
 • przemyślało wszystkie możliwe czynniki wpływające na decyzję;
 • rozważyło wszystkie możliwości;
 • oceniło każdą możliwość;
 • wybrało najlepszą możliwość.

W procesie wspierania dziecka, wspólnie z nim weź pod uwagę następujące kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej:

 • wynik egzaminów kończących szkołę podstawową;
 • odległość od miejsca zamieszkania oraz dojazd;
 • wielkość szkoły (w tym liczebność klas);
 • bezpłatne/odpłatne zajęcia dodatkowe w szkole;
 • progi punktowe;
 • dodatkowe wymagania/egzaminy dotyczące danej szkoły np. testy sprawnościowe w szkołach sportowych;
 • praktyczny egzamin/sprawdzian w szkołach artystycznych,
  wymiany międzynarodowe;
 • partnerów szkoły;
 • sukcesy i certyfikaty;
 • zdawalność matur;
 • pozycję w aktualnym rankingu szkół;
 • praktyki zawodowe – opinie byłych i obecnych uczniów szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 • od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r-wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru
 •   od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r-wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego
 • od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r-uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r-możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
 • I termin: od 31 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 28 czerwca 2023 r-przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej
 • I termin: do 16 czerwca 2023 r. II termin: do 30 czerwca 2023 roku-publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych
 
 • 19 lipca 2023 r do godz.12:00-publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r-potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
 • -27 lipca 2023 r. – do godz. 12.00-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 28 lipca 2023 r.-podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
 • do 1 sierpnia 2023 r-wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • od 28 lipca 2023 r -do 4 sierpnia 2023 r-rekrutacja uzupełniająca