chlopiec

1% podatku dla Fundacji Edukacja- Rozwój -Środowisko

Jak co roku chcemy prosić Państwa o wsparcie naszej Fundacji  „Edukacja- Rozwój -Środowisko”.

Za fundusze te realizujmy dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz zakup środków i pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.

 Podajemy dane Fundacji: 

  Fundacja Edukacja-Rozwój-Środowisko ul. Szkolna 7,  32-082 Bolechowice 

26 8591 0007 0030 0154 5906 0001 KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

 W imieniu Fundacji, uczniów, rodziców i nauczycieli serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań i polecamy się Państwa uwadze w bieżącym roku,  podczas rozliczenia podatkowego za 2021 r. 

                                                                                                                     Dyrektor i Grono Pedagogiczne 

laboratorium przyszłości2

Laboratoria przyszłości

707.100,00 zł otrzymały szkoły podstawowe z terenu Gminy Zabierzów w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech.

Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoły podstawowe w naszej gminie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt:
• drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
• mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
• sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.),
• stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
• dodatkowe wyposażenie według potrzeb danej szkoły

Wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Zabierzów otrzymały łącznie 707.100,00 zł,w tym: Szkoła Podstawowa w Bolechowicach – 102.900,00 zł.
Dzięki temu wsparciu nasza szkoła w ramach pierwszej transzy (tj. 60% przyznanej kwoty) zakupiła już następujący sprzęt:

• okulary VR wirtualne laboratorium przedmiotowe
• licencja 5-letnia na dostęp do portalu lekcji ClassVR
• mikroskopy Levenhuk Rainbow
• drukarka 3D z akcesoriami
• mikrokontroler z akcesoriami,
• sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparat fotograficzny z funkcją kamery, mikrofon, mikroport, statyw do aparatu i kamery, gimbal do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy)
• laptop
• stacja lutownicza
• zestaw stolików i krzeseł uczniowskich

Realizacji drugiej transzy naszego zamówienia spodziewamy się na wiosnę bieżącego roku.

 

rodzina

Wychowanie do życia w rodzinie.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie – informacja dla rodziców

Dlaczego zajęcia WDŻ są ważne?

Podstawowym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, jednak każdy rodzic życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości. Bezpiecznie – to znaczy: – bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, Internetu i gier komputerowych, – by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki, – by potrafiło nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni. Te właśnie zagadnienia są uwzględnione w programie zajęć WDŻ. Państwa dzieci niebawem wejdą w ważny okres życiowy nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (może już nastąpiła?) tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka − jego buntowniczość, czasem niepokoje, pytania, typu „Czy ze mną jest wszystko w porządku?”

I tu jest zadanie dla dorosłych – głównie rodziców, ale także i szkoły: powinniśmy przygotować nasze nastolatki (już w wieku 11−12 lat) do nadchodzących zmian związanych z dojrzewaniem. Wszystkie te informacje będą przekazywane w kontekście rodziny obecnej i tej, którą kiedyś założy Państwa dziecko. Ważne jest, aby Państwo również rozmawiali ze swoimi dziećmi na te tematy i poruszali zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania.

Dlaczego lekcje wychowania do życia w rodzinie znalazły swoje miejsce w nauczaniu szkolnym? Szkoła przejmuje rolę wspomagającą rodziców w dziele wychowania, a problematyka związana z dojrzewaniem płciowym i seksualnością człowieka nierzadko sprawia rodzicom trudności. Dyrektor każdej szkoły jest zobligowany do wdrożenia zajęć prorodzinnych, ponieważ art. 4 ust. Ustawy o planowaniu rodziny deleguje Ministra Edukacji do wprowadzenia problematyki dotyczącej seksualności człowieka.

Ważne są założenia, które Ministerstwo Edukacji Narodowej sformułowało wówczas, gdy przedmiot ten wchodził do polskich szkół. W rozporządzeniu MEN z 12 sierpnia 1999 roku podkreśla się, że przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego. Nasz przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

Jesteście Państwo zapewne zainteresowani, w jakim wymiarze godzin będzie ten przedmiot realizowany. Przedmiot WDŻ jest o tyle specyficzny, że część zajęć odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo lubią takie właśnie lekcje, ponieważ czują się wówczas swobodniejsi i mogą pytać o różne sprawy, o które nie zapytaliby w grupie koedukacyjnej. Szkoła szanuje więc prawo każdego człowieka do intymności, a taka organizacja zajęć umożliwia jego realizację. W każdej klasie jest 9 lekcji wspólnych, a 5 lekcji w grupach jednopłciowych. Praktycznie w ciągu roku szkolnego zajęcia WDŻ są realizowane w ciągu jednego semestru.

Trzeba jeszcze kilka słów poświęcić zasadom wychowania rodzinnego. Polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Jeżeli rodzice nie mieliby zaufania do szkoły, do nauczyciela WDŻ i do programu realizowanego na tych lekcjach, to mają prawo nieposyłania dziecka na zajęcia. Należy wówczas złożyć u dyrektora szkoły pisemną rezygnację. Mam jednak nadzieję, że zauważycie Państwo wagę naszych zajęć, ich rolę wychowawczą i wspierającą Was − rodziców. Edukacja prorodzinna w szkole nie budzi społecznego sprzeciwu, ponieważ towarzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu i prowadzi je ku dojrzałemu człowieczeństwu.

Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie problem budowania właściwych relacji. I wreszcie zagadnienie trudne, ale potrzebne, tj. budzenie u Waszych dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości, czy w Internecie. Nie chodzi o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone zaufanie i czujność w sprawach najintymniejszych. O tym także będzie mowa na lekcjach WDŻ.

Nasze zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców. Zajęcia WDŻ to nie jest hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miałaby demoralizować uczniów. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. To zrozumiałe, że możecie Państwo mieć obawy i wątpliwości, ponieważ w wielu krajach zachodnich, np. w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, rodzice nie mają wpływu na kształt zajęć. W tych krajach sugestie rodziców,

a nawet ich protesty nie są brane pod uwagę, wręcz ignorowane, chociaż szkolne programy bywają wręcz szokujące, czasami demoralizujące. W Polsce – dopóki istnieją prorodzinne programy

i podręczniki – nie powinniście się Państwo obawiać

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że naszym zadaniem jest pomóc Państwu, by Wasze dzieci mogły bezpiecznie przejść przez niełatwy okres młodości. Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w telewizji, Internecie, reklamach, a nawet czasopismach młodzieżowych. Nie możemy odgrodzić dziecka od tego, co niesie współczesność, trzeba więc nauczyć je rozwagi, mądrości, aby samo umiało w życiu wybierać, co ważne i wartościowe, by umiało kochać, a w przyszłości spełniło się w szczęśliwej rodzinie. Pracujemy w oparciu o program „ Wędrując ku dorosłości” Teresy Król, wydawnictwo Rubikon.    

      Jeżeli jednak mimo wszystko zdecydują się Państwo na rezygnację z uczestnictwa Waszego dziecka w tych zajęciach, to bardzo prosimy o przesłanie na Librusa stosownego oświadczenia do Pani Siekierskiej, do 15 września.

                                                       Nauczyciele przedmiotu:

                                                                                      Bożena Siekierska               Maria Półtorak


                                                                                                                           

Tematyka zajęć WDŻ

Ubezpieczenia 2022/2023

Szanowni Państwo

W tym roku szkolnym 2022/2023 kontynuujemy dobrowolne ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków w formie online, co jest wygodniejsze, bezpieczniejsze i zaoszczędzi nam to problemów ze zbieraniem pieniędzy. Wszystkich chętnych rodziców proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i wybranie odpowiedniego dla siebie wariantu ubezpieczenia. Ubezpieczenie działa od dnia 1.09.2022, a wybór wariantu ubezpieczenia powinien być dokonany do 30.09.2022. Wszelkich informacji udziela opiekun ubezpieczenia Pani Beata Migo.

Beata Migo
Ubezpieczenia – Inwestycje – Emerytury

tel. kom: +48 603932035
migo.beata@allianz.com.pl

Więcej w korespondencji na Librusie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje Dziecko 

Ulotka Twoje Dziecko 2022-2023

Informacja o dystrybutorze Agent Allian

usmiechniety-znajomych-tulenie-sie-na-placu-zabaw_1098-3847

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

Jeśli uczeń zgubił legitymację szkolną lub uległa zniszczeniu,rodzic w imieniu ucznia składa podanie do Dyrektora Szkoły o wydanie takiego duplikatu.W podaniu należy podać powód  wydania nowej legitymacji.Do podania należy dołączyć dowód  uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.Taką opłatę  w wysokości- 9.00 zł należy wpłacić w Kasie Urzędu Gminy w Zabierzowie

lub na konto SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLECHOWICACH KBS O/ZABIERZÓW: 61 8591 0007 0030 0154 8217 0009

czas-zaczac-nowy-rok-szkolny_329181-10456

Ogólnopolska akcja edukacyjna

Gmina Zabierzów partnerem drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”!

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji „Dzieci uczą rodziców”, jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.

Udział w akcji jest darmowy.

Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl

#DzieciUcząRodziców

uczniowie-rak-razem_23-2147667396

Jubileusz 200-lecia naszej szkoły

Dla naszej szkoły 8 listopada 2019 roku był dniem wspomnień i refleksji nad mijającym czasem, nad tym co było, co z pewnością przynosi owoce w teraźniejszości. W tym dniu nasza szkoła zgromadziła szerokie grono  ludzi związanych z nią, bo  jest ona ich cząstką, skrawkiem ich życia, niezależnie od wieku i roli, jaką pełnili lub pełnią do tej pory. Szkoła gościła również sporą grupę przedstawicieli samorządu oraz Dyrektorów i Poczty Sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół.

W tym dniu – w 200 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej w Bolechowicach wszystkich połączyło jedno – wspomnienia z tą właśnie szkołą.

W przywołaniu tych wspomnień pomogła wszystkim znakomita prezentacja multimedialna Pani Moniki Przetacznik, dzięki której mogliśmy zobaczyć, jak zmieniała się nasza placówka na przestrzeni tych 200 lat.

Podczas programu artystycznego o charakterze patriotycznym, przygotowanym przez panie: Alicję Mitońską, Dorotę Wojciechowską, Agnieszkę Dadał – Kowalik i Martę Stępień, ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych, pięknie przygotowani przez wychowawczynie: panią Bożenę Wojtaszek i panią Beatę Stankowską.

Pod adresem naszej szkoły miło wypowiedzieli się zaproszeni goście: Wójt Gminy Zabierzów, p. Elżbieta Burtan, Przewodniczący Rady Gminy, p. Henryk Krawczyk oraz Dyrektor GZEAS-u, p. Janina Wilkosz. Pani Wójt i Pan Przewodniczący wręczyli pierwszoklasistom kosz niespodzianek, a na ręce Pani Dyrektor Haliny Kodury, okolicznościowy list, pamiątkową plakietę oraz prezent w postaci portretu patrona szkoły – księcia Józefa Poniatowskiego.

Uroczystości 200- lecia szkoły rozpoczęły się w kościele parafialnym Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. proboszcza Stanisława  Kozieła oraz księży, którzy pracują i pracowali w parafii i szkole, a zakończyła  zwiedzaniem szkoły, wystaw przygotowanych na tę okoliczność oraz wspólnym spotkaniem przy kawie.

Mamy nadzieję, ze ten jubileuszowy dzień trwale  i miło zapisze się w pamięci nas wszystkich, którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca: dzieci, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego.